International Marathon of Palestine
Palestine International Taekwondo Championship
The Olympic School Week
marathon 2014 International Marathon of Palestine Body: marathon 2017 International Marathon of Palestine, Palestine International Taekwondo Championship Body: